ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ Κ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Δημοσιεύτηκε στις: 11 Απριλίου 2017

Στρέφονται στην Ιδιωτική Ασφάλιση οι πολίτες, μετά την υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που προέκυψε από τις περικοπές των δημοσίων εξόδων, αλλά και την αδυναμία των περισσοτέρων ελεύθερων επαγγελματιών, λόγω της οικονομικής κρίσης να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους ασφαλιστικούς φορείς.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες με την σειρά τους προκειμένου να καλύψουν αυτό το κενό, της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας αλλά και την δυνατότητα νοσοκομειακής περίθαλψης για όσους αδυνατούν λόγω της οικονομικής κρίσης να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας και τις παροχές νοσηλείας αφού δεν μπορούν πληρώσουν τον ΕΦΚΑ, δημιούργησαν οικονομικά ασφαλιστικά προγράμματα υγείας ειδικά προσαρμοσμένα, για κάθε κατηγορία πολιτών.